⏰48 giờ của CÔ CHỦ SHOPEE Việt Nam🇻🇳 tại Hàn Quốc🇰🇷

#shopee

Shop của Hyeri trên shopee
https://shopee.vn/cherihyeri94.vn?smtt=0.0.9

instagram
cherihyeri_94

—————————————————————————————————-
MUSIC IN THE VIDEO – EPIDEMIC SOUND
THE THINGS YOU DO – Wildson
On the Good side – Ofelia Moore
Can you do it – Marc Torch
Good l’Days – Guy Trevino and Friends
No regrets – Guy Trevino and Friends
Midnight Radio (Instrumental Version) – cacti
Say it (Inst version) – Elijah N

⏰48 giờ của CÔ CHỦ SHOPEE Việt Nam🇻🇳 tại Hàn Quốc🇰🇷

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE