■ Vietsub 볼빨간사춘기 (Bolbbalgan4) – 우주를 줄게 (Galaxy)

■ Vietsub 볼빨간사춘기 (Bolbbalgan4) - 우주를 줄게 (Galaxy)

Em sẽ chọn ra những vì sao và dành hết chúng cho anh
Dải ngân hà của em.

Program: Aegisub & Sony Vegas

.

.

Vietsub Lyric Galaxy Bolbbalgan4
Vietsub Lyric Galaxy Bolbbalgan4
Vietsub Lyric Galaxy Bolbbalgan4
Vietsub Lyric Galaxy Bolbbalgan4
Vietsub Lyric Galaxy Bolbbalgan4
Vietsub Lyric Galaxy Bolbbalgan
Vietsub Lyric Galaxy Bolbbalgan
Vietsub Lyric Galaxy Bolbbalgan

■ Vietsub 볼빨간사춘기 (Bolbbalgan4) – 우주를 줄게 (Galaxy)

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *