????????? ?? – ???? ? I Tổng hợp Ngữ pháp tiếng Đức A2 – Phần 1 ? Tam Nguyen

????????? ?? - ???? ? I Tổng hợp Ngữ pháp tiếng Đức A2 - Phần 1 ? Tam Nguyen

Bài học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức Ngữ pháp tiếng Đức tổng hợp của trình độ A2. Sau đây là những nội dung có trong bài học:
1.Deklination von Artikeln: chia mạo từ
2. Interrogativartikel: quán từ nghi vấn
3. Modalverben im Präteritum: động từ khiếm khuyết ở thời quá khứ Präteritum
4.reflexive Verben: động từ phản thân
5.Reflexivpronomen: đại từ phản thân
6.Positionsverben – Richtungsverben: động từ chỉ vị trí – động từ chỉ hướng
7.„werden“ als Hauptverb: động từ “werden” được sử dụng như động từ chính
8.Verben mit Dativ und Akkusativ: động từ với Dativ và Akkusativ

Tài liệu tham khảo
? Liste der reflexiven Verben – Danh sách những động từ phản thân
https://de.pons.com/daten/pdf/Praxis-Grammatik/06_reflexive_Verben.pdf
? Liste der Verben mit Dativ und Akkusativ – Danh sách những động từ đi với Dativ và Akkusativ
https://de.pons.com/daten/pdf/Praxis-Grammatik/04_Verben_mit_Dativ-_und_Akkusativobjekt.pdf

⭐ ⭐ ⭐
Videos, die euch auch interessieren könnten ❀ Những video bạn có thể quan tâm:
? Alltagsdeutsch – Tiếng Đức hàng ngày ❀ http://bit.ly/2PN99vx
? Wortschatz – Từ vựng ❀ http://bit.ly/2H52Kco
? Grammatik – Ngữ pháp ❀ http://bit.ly/2vJYKap
? Aussprache – Phát âm ❀ http://bit.ly/2H4cGSe
? Nützliche Tipps für euch – Lời khuyên hữu ích cho bạn ❀ http://bit.ly/2VdSUxe
? Vietnamesisch lernen – Học Tiếng Việt ❀ http://bit.ly/2Y6Q2iH
? AskMe! – Giải đáp thắc mắc ❀ http://bit.ly/2Vj9Jaj

⭐ ⭐ ⭐
Follow me ❀ Folgt mir auf:
? Website ❀ www.primavn.com
? Facebook ❀ https://www.facebook.com/german4vietnamese
? Linkedin ❀ https://www.linkedin.com/in/tamnguyen187/
? Ask.fm ❀ https://ask.fm/tamnguyen_187

? Đăng ký học tiếng Đức ❀ facebook.com/german4vietnamese/
? Mua sách tiếng Đức chính hãng ❀ https://bit.ly/30Ho556
? E-Mail: primavn.info@primavn.com

⭐ ⭐ ⭐
Urheberrecht ❀ Bản quyền
Alle Videos auf meinem Kanal dürft ihr gerne auf Facebook teilen, aber auf keinen Fall ohne meine Erlaubnis auf einem anderen Kanal oder einer anderen Plattform reuploaden.
Bạn được phép chia sẻ tất cả những video trên kênh này trên Facebook, nhưng không được phát tán lại trên một kênh YouTube hay một nền tảng nào khác mà chưa có sự cho phép.

????????? ?? – ???? ? I Tổng hợp Ngữ pháp tiếng Đức A2 – Phần 1 ? Tam Nguyen

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Bài học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức Ngữ pháp tiếng Đức tổng hợp của trình độ A2. Sau đây là những nội dung có trong bài học: 1.Deklination von Artikeln: chia mạo từ 2. Interrogativartikel: quán từ nghi vấn 3. Modalverben im Präteritum: động từ khiếm khuyết ở thời quá khứ Präteritum…

Bài học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức Ngữ pháp tiếng Đức tổng hợp của trình độ A2. Sau đây là những nội dung có trong bài học: 1.Deklination von Artikeln: chia mạo từ 2. Interrogativartikel: quán từ nghi vấn 3. Modalverben im Präteritum: động từ khiếm khuyết ở thời quá khứ Präteritum…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *