?Kim ngưu? 3 tháng tới sẽ như thế nào?

?Kim ngưu? 3 tháng tới sẽ như thế nào?

Hi Guys,
sau khi xong Series 3 tháng tới mình sẽ chuyển các trải bài cho 12 cung Hoàng đạo sang kênh mới là 528Hz Tarot, kênh Hachi mình sẽ dành chuyên cho các trải bài Chọn tụ bài. Các bạn có thể Subscribe kênh mới để xem các trải bài cho cung của mình theo link:
https://youtube.com/channel/UCUC80-qs03KA09O0unab4qw

SERIES BONUS TÌNH YÊU THÁNG 11
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxJGuS-xnPOd2JfkeTqfgfunTwkmqvZp2

Playlist cho 12 cung:
Tình yêu tháng 11:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLckY1uIs0mORT50xBpc_mcRFSDT9Wo3bl

Love, Lust or Loss :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLckY1uIs0mOT8mFNUXUZeCaoO0BP-Zf8m

3 tháng sắp tới:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLckY1uIs0mOTPL2Os47cj06rbUIgLENRT

?Kim ngưu? 3 tháng tới sẽ như thế nào?

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Hi Guys, sau khi xong Series 3 tháng tới mình sẽ chuyển các trải bài cho 12 cung Hoàng đạo sang kênh mới là 528Hz Tarot, kênh Hachi mình sẽ dành chuyên cho các trải bài Chọn tụ bài. Các bạn có thể Subscribe kênh mới để xem các trải bài cho cung của mình…

Hi Guys, sau khi xong Series 3 tháng tới mình sẽ chuyển các trải bài cho 12 cung Hoàng đạo sang kênh mới là 528Hz Tarot, kênh Hachi mình sẽ dành chuyên cho các trải bài Chọn tụ bài. Các bạn có thể Subscribe kênh mới để xem các trải bài cho cung của mình…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *