? HOT !!!!!! OPEN beta Thập Diện Mai Phục 2008

? HOT !!!!!! OPEN beta Thập Diện Mai Phục 2008

* Ủng hộ/donate mình tại:
– https://playerduo.com/chanhbeck307
– Vietcombank Hải Phòng : STK 1013476716 – Chủ tk Phạm Huy Hoàng

* Võ Lâm 2 – Bản Thập Diện Mai Phục
Link download và đăng ký tài khoản : http://vl2.thapdienmaiphuc.net
Fanpage : https://www.facebook.com/vl2thapdienmaiphuc/?ref=page_internal
Thời gian TEST : 23/11 – 5/12/2020
OpenBETA : 19h30 tối Thứ Bảy 05/12/2020
Thời Gian Đua Top : từ 05/12/2020 đến 20/12/2020

? HOT !!!!!! OPEN beta Thập Diện Mai Phục 2008

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

* Ủng hộ/donate mình tại: – https://playerduo.com/chanhbeck307 – Vietcombank Hải Phòng : STK 1013476716 – Chủ tk Phạm Huy Hoàng * Võ Lâm 2 – Bản Thập Diện Mai Phục Link download và đăng ký tài khoản : http://vl2.thapdienmaiphuc.net Fanpage : https://www.facebook.com/vl2thapdienmaiphuc/?ref=page_internal Thời gian TEST : 23/11 – 5/12/2020 OpenBETA : 19h30 tối Thứ Bảy…

* Ủng hộ/donate mình tại: – https://playerduo.com/chanhbeck307 – Vietcombank Hải Phòng : STK 1013476716 – Chủ tk Phạm Huy Hoàng * Võ Lâm 2 – Bản Thập Diện Mai Phục Link download và đăng ký tài khoản : http://vl2.thapdienmaiphuc.net Fanpage : https://www.facebook.com/vl2thapdienmaiphuc/?ref=page_internal Thời gian TEST : 23/11 – 5/12/2020 OpenBETA : 19h30 tối Thứ Bảy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *