? PCS3 APAC - NGÀY CUỐI: LG DIVINE, CERBERUS, DIVISIONX, UNICORN CYBER DN, HYDRA GAMING,...

? Giải đấu PCS3 APAC sẽ được phát trực tiếp vào 17:00 các ngày 07 – 08/11; 14 – 15/11; 21 – 22/11 trên:
? Youtube: https://bit.ly/subscribepubg

? Facebook: https://facebook.com/PUBG.VN.Official/

? TikTok: https://www.tiktok.com/@pubg.vn.official

? Youtube: https://youtube.com/500brospubg
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
? Thông tin về giải đấu Continental Series 3 APAC (PCS3 APAC):
?Thời gian diễn ra: 17:00 07 – 08/11; 14 – 15/11; 21 – 22/11
? Số trận: 24 trận (4 trận/ngày)
? Giải thưởng: 200,000 USD (~4,6 Tỷ VNĐ) + % được chia sẻ được từ doanh thu bán vật phẩm PCS3

⭐ Danh sách 16 đội tuyển tham dự PCS3 APAC:
?? LG Divine
?? Cerberus Esports
?? DivisionX Gaming
?? Unicorn Cyber Đà Nẵng
?? Hydra Gaming
?? Sharper Esports
?? DayTrade Gaming
?? Buriram United Esports
?? Magic Esport
?? Purple Mood E-sport
?? Angel Alliance
?? From The Future
?? Victim Rise
?? Team Ferox
?? Fury
?? Battle Arena Elites

#PUBG #PUBGVN #PCS #PCS3 #PCS3APAC #PUBG_Continental_Series #500bros #TikTok

? PCS3 APAC – NGÀY CUỐI: LG DIVINE, CERBERUS, DIVISIONX, UNICORN CYBER DN, HYDRA GAMING,…

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE