10 Phút Tập Bụng Săn Chắc Tại Nhà | Abs Workout Routine | SHINPHAMM

Không cần đến bất cứ một dụng cụ nào cả, chỉ cần có 10’ ở bất cứ chỗ nào, dù là nhà hay phòng tập các bạn đều có thể tập được bụng.

LIST CÁC BÀI TẬP TRONG VIDEO | 45s tập – 15s nghỉ

1. Sit ups
2. Twisting sit ups
3. Boat Hold
4. Russian Twist
5. Leg raises
6. Mountain Climbers
7. Heel Touchs
8. Plank Hold
9. Bicycle Crunch
10. Flutter Kicks

———-

Follow Us:
► Facebook: https://www.facebook.com/shinnphamm (Shin Phamm)
► Instagram: https://www.instagram.com/shinphamm (@shinphamm)
► Camera & Video: https://www.facebook.com/AnhThe.Ng

#calisthenics #gym #fitness #healthy #lifestyle #absworkout #sixpacks #10phutkhongluoi

10 Phút Tập Bụng Săn Chắc Tại Nhà | Abs Workout Routine | SHINPHAMM

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE