1000 câu tiếng Đức giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất – Learn German Phrase – German Conversation

1000 câu tiếng Đức giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất - Learn German Phrase - German Conversation

Học giao tiếp tiếng Đức quốc với 20 chủ đề thông dụng nhất.
Learn German on 20 common category.

Hữu ích với du học sinh nước ngoài, những người du lịch nước Đức, đang sinh sống tại Đức, hoặc muốn tìm hiểu về tiếng Đức.
Recommend for foreign student, germany traveling, live in germany or know how abount Germany.

※※※SUBCRIBE và LIKE để nhận video mới※※※
►https://www.youtube.com/c/yobusu?sub_confirmation=1

※※※XEM THÊM ※※※
2000 từ vựng tiếng Đức qua hình ảnh theo chủ đề thông dụng
►https://youtu.be/hGRSZ0mvMsA

Học tiếng Nhật giao tiếp – Japanese Phrases

Học tiếng Tây Ban Nha giao tiếp – Spanish Phrases

Học tiếng Pháp giao tiếp – French Phrases

Học tiếng Trung giao tiếp – Chinese Phrases

Học tiếng Nga giao tiếp – Russian Phrases

Học tiếng Đức giao tiếp – Germany Phrases

Học tiếng Hàn giao tiếp – Korean Phrases

Học tiếng Ý giao tiếp – Italian Phrases

Học tiếng Anh giao tiếp – English Phrases

Học tiếng Quảng Đông giao tiếp – Cantonese Phrases

Học tiếng Thái Lan giao tiếp – Thailand Phrases

1000 câu tiếng Đức giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất – Learn German Phrase – German Conversation

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Học giao tiếp tiếng Đức quốc với 20 chủ đề thông dụng nhất. Learn German on 20 common category. Hữu ích với du học sinh nước ngoài, những người du lịch nước Đức, đang sinh sống tại Đức, hoặc muốn tìm hiểu về tiếng Đức. Recommend for foreign student, germany traveling, live in germany or…

Học giao tiếp tiếng Đức quốc với 20 chủ đề thông dụng nhất. Learn German on 20 common category. Hữu ích với du học sinh nước ngoài, những người du lịch nước Đức, đang sinh sống tại Đức, hoặc muốn tìm hiểu về tiếng Đức. Recommend for foreign student, germany traveling, live in germany or…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *