2020 BMW M8 Gran Coupe – Wild Car!

2020 BMW M8 Gran Coupe - Wild Car!

BMW M8 Gran Coupe (2020) by Ramon Performance – Sound, Interior and Exterior

Thanks to:
Ramon Performance: https://www.instagram.com/ramon_performance/
Refresh Detailing: https://www.instagram.com/refresh_detailing76/

Engine: V8, 4.4 L, 600 Hp, 750 Nm
0-100 (km/h): 3.3 s
Top Speed: 305 km/h
Base Price: $130.000

Music:
1. Cinematic Rock Trailer by Anuch https://audiojungle.net/item/cinematic-rock-trailer/26232582
2. Reverie by Nomyn https://soundcloud.com/nomyn

0:00 Exterior
1:24 Exhaust Sound
1:50 Interior

2020 BMW M8 Gran Coupe – Wild Car!

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

BMW M8 Gran Coupe (2020) by Ramon Performance – Sound, Interior and Exterior Thanks to: Ramon Performance: https://www.instagram.com/ramon_performance/ Refresh Detailing: https://www.instagram.com/refresh_detailing76/ Engine: V8, 4.4 L, 600 Hp, 750 Nm 0-100 (km/h): 3.3 s Top Speed: 305 km/h Base Price: $130.000 Music: 1. Cinematic Rock Trailer by Anuch https://audiojungle.net/item/cinematic-rock-trailer/26232582 2. Reverie by Nomyn https://soundcloud.com/nomyn 0:00 Exterior…

BMW M8 Gran Coupe (2020) by Ramon Performance – Sound, Interior and Exterior Thanks to: Ramon Performance: https://www.instagram.com/ramon_performance/ Refresh Detailing: https://www.instagram.com/refresh_detailing76/ Engine: V8, 4.4 L, 600 Hp, 750 Nm 0-100 (km/h): 3.3 s Top Speed: 305 km/h Base Price: $130.000 Music: 1. Cinematic Rock Trailer by Anuch https://audiojungle.net/item/cinematic-rock-trailer/26232582 2. Reverie by Nomyn https://soundcloud.com/nomyn 0:00 Exterior…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *