21 tính cách đặc trưng của cung Song Tử | Mật ngữ 12 chòm sao

21 tính cách đặc trưng của cung Song Tử | Mật ngữ 12 chòm sao

21 tính cách đặc trưng của cung Song Tử | Mật ngữ 12 chòm sao

Song Tử hay Song Sinh, Song Nam (♊) là cung chiêm tinh thứ ba trong Hoàng Đạo, kéo dài Hoàng Đạo giữa độ thứ 60 và 89 của kinh độ thiên thể. Đây là một trong 4 cung biến đổi (cùng với Nhân Mã, Xử Nữ, Song Ngư) và là một trong 3 cung thuộc nguyên tố Khí (cùng với Thiên Bình và Bảo Bình). Thông thường, Mặt Trời đi qua vùng hoàng đạo này giữa ngày 21 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6 hàng năm. Những người sinh ra trong những ngày này, khi Mặt Trời đang ở trong cung này, được gọi là Geminians (Những người sinh cung Song Tử).[1] Người thuộc cung song tử thường là những người hiền lành, tốt bụng, xinh đẹp, và mang trong mình trí thông minh và sự thích ứng nhanh chóng.

21 tính cách đặc trưng của cung Song Tử | Mật ngữ 12 chòm sao

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

21 tính cách đặc trưng của cung Song Tử | Mật ngữ 12 chòm sao Song Tử hay Song Sinh, Song Nam (♊) là cung chiêm tinh thứ ba trong Hoàng Đạo, kéo dài Hoàng Đạo giữa độ thứ 60 và 89 của kinh độ thiên thể. Đây là một trong 4 cung biến đổi…

21 tính cách đặc trưng của cung Song Tử | Mật ngữ 12 chòm sao Song Tử hay Song Sinh, Song Nam (♊) là cung chiêm tinh thứ ba trong Hoàng Đạo, kéo dài Hoàng Đạo giữa độ thứ 60 và 89 của kinh độ thiên thể. Đây là một trong 4 cung biến đổi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *