5 Vòng Tròn Đào Tạo – Chánh kiến 1 – Thầy Trần Việt Quân

5 Vòng Tròn Đào Tạo - Chánh kiến 1 - Thầy Trần Việt Quân

MỞ RỘNG 4 VÒNG TRÒN – Vòng tròn của dư luận xã hội – vòng tròn số 5
Playlist “Dạy con theo chánh pháp”: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmojsnevQryQfNEEGN4l0qiJ2
Playlist “Chánh kiến 1” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmoh08Drw-VjeyCaheUo-FGna
Playlist “Triết học” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohSpN8nAxeoIvln2pGJx9SV
Playlist “Những câu chuyện giúp thức tỉnh con người” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohl2gmbWotxHo8_-mW9jDBb
Playlist “Nhân tướng học cơ bản” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmognDF42uozUBacGXvu3qwgV
Playlist “Đào tạo chánh kiến” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohoSZ1nkNrHF-d5gMMPL84N
Playlist “Hiểu sâu sắc về cuộc sống” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmog3iQRIyfl0HAp_Gufd0O-_
Playlist “Phật pháp” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmoheG1sMZkDYbwumgJuF8WE9

Vòng tròn này ảnh hưởng rất nhiều. Dư luận, thông tin xã hội cuốn trôi mình đi. Các bạn điểm danh lại cuộc đời mình. Nếu vòng tròn số 5 không hướng về 3 gốc rễ thì cuộc đời rất bấp bênh, không hướng về 3 gốc sẽ hướng về tham sân si.
Đặt bài toán khó hơn. Làm sao tải đạo lý đến cho người khác thông qua các sự vật hiện tượng tác động vào. Ví dụ sự vật hiện tượng là người bạn rủ đi nhậu, làm sao tải đạo lý đến người bạn đó. Cuối tuần bạn rủ đi chơi để hưởng thụ, làm sao biến cuộc đi chơi này thành cuộc đi chơi giới định tuệ. Trong Phật giáo, chữ đạo lý gồm 2 yếu tố, từ bi và trí tuệ. Nhưng để từ bi mà đạt trí tuệ, thì có giai đoạn trung gian là định. Các bạn đặt câu hỏi liên tục, thì cuộc đời của bạn về sau không có khái niệm tạo tội nữa, mà chỉ có tạo phước thôi. 10 sự việc xảy ra là phước 7, chỉ có 3 là dính chút tội. Vì chúng ta luôn suy xét sự vật này, làm sao đẩy được 3 gốc rễ, là chúng ta tạo phước. Còn khi bạn rủ đi nhậu, ta thấy nhậu vui quá, rủ thêm 5 người nữa, như vậy ta tạo thêm 5 cục tội. Nhậu xong thì đi bia ôm, sau đó sử dụng thuốc lắc. Chơi hết tiền đi cướp giật. Có những việc dễ thấy quả trổ ngay (cướp giật bị bắt).
Như vậy, đối với 1 sự việc như vậy, làm sao tạo phước, hình thành thói quen tạo phước lớn hơn tạo tội.
Có 1 người ăn mày, khi gặp Đức Phật, hỏi “con không thể nào tạo Phước, bố thí được, vì con là ăn mày, có gì đâu mà cho người khác”. Đức Phật hỏi: Con có dư được hạt cơm nào không? – Có – Con hãy cho đàn kiến dưới chân con với tâm hoan hỉ, đó là tạo phước. Ta luôn có năng lực tạo phước. Các bạn tập mãi thì sẽ tác ý điều đúng đắn, như lý tác ý, hướng tâm đúng đắn. Trong Phật giáo gọi là hồi hướng công đức. Tác ý lặp lại mỗi ngày đến 1 ngày nào đó chỉ có thể suy nghĩ chuyện tốt thôi, thành người tốt.
Cố gắng đẩy đạo lý đến cho người khác, gọi là tạo duyên.
Đối với người căn cơ cao, thì môi trường xấu hay tốt không quan trọng, họ tự biết tìm đến môi trường tốt. Còn đối với người có căn cơ thấp hoặc trung bình, môi trường là yếu tố quyết định. Có 3 yếu tố nằm ngoài chúng ta, gọi là Quy y tam bảo, là 3 yếu tố nằm ngoài ta. Phật là thầy, trên điện thoại phải có 3, 5, hay 10 số của các chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia về tâm linh. Yếu tố thứ 2, Pháp là lời dạy đúng. Nếu thầy đúng thì lời dạy sẽ đúng. Tuy nhiên nếu các bạn không tìm được 1 người thầy, thì có 1 người thầy khác là Sách. Học phải có chiều sâu. Yếu tố thứ 3 là Tăng – bạn bè. Đôi khi nhờ nhóm bạn mới gặp được thầy và biết được sách hay nên đọc. Nhóm bạn tốt là môi trường làm việc tốt.
#Chánh_kiến_1
#Trần_Việt_Quân
#Vòng_Tròn_Đào_Tạo_Mở_Rộng

5 Vòng Tròn Đào Tạo – Chánh kiến 1 – Thầy Trần Việt Quân

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

MỞ RỘNG 4 VÒNG TRÒN – Vòng tròn của dư luận xã hội – vòng tròn số 5 Playlist “Dạy con theo chánh pháp”: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmojsnevQryQfNEEGN4l0qiJ2 Playlist “Chánh kiến 1” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmoh08Drw-VjeyCaheUo-FGna Playlist “Triết học” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohSpN8nAxeoIvln2pGJx9SV Playlist “Những câu chuyện giúp thức tỉnh con người” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohl2gmbWotxHo8_-mW9jDBb Playlist “Nhân tướng học cơ bản” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmognDF42uozUBacGXvu3qwgV…

MỞ RỘNG 4 VÒNG TRÒN – Vòng tròn của dư luận xã hội – vòng tròn số 5 Playlist “Dạy con theo chánh pháp”: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmojsnevQryQfNEEGN4l0qiJ2 Playlist “Chánh kiến 1” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmoh08Drw-VjeyCaheUo-FGna Playlist “Triết học” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohSpN8nAxeoIvln2pGJx9SV Playlist “Những câu chuyện giúp thức tỉnh con người” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohl2gmbWotxHo8_-mW9jDBb Playlist “Nhân tướng học cơ bản” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmognDF42uozUBacGXvu3qwgV…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *