7 Bài Tập Cơ Ngực Trên Nhanh To Cho Dân Thể Hình

7 Bài Tập Cơ Ngực Trên Nhanh To Cho Dân Thể Hình

7 Bài Tập Cơ Ngực Trên Nhanh To Cho Dân Thể Hình

Ex1: Incline Barbell Bench Press
Ex2: Incline Dumbbell Bench Press
Ex3: Cable Fly Chest
Ex4: Dumbbell/Weighted Close Press
Ex5: Lever Chest Press
Ex6: Cable Incline Fly
Ex7: Landmine Press

Đăng ký và ấn nút chuông để xem video mới: https://www.youtube.com/danthehinhtv/?sub_confirmation=1
Thank you for your help!

✔️ Fanpage: https://www.facebook.com/danthehinh
✔️ Instagram: https://www.instagram.com/dantapthehinh
✔️ Twitter: https://twitter.com/danthehinh
✔️ Google+: https://plus.google.com/+danthehinh
✔️ Website: http://danthehinh.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
If any owners has an issue with any of the uploads please get in contact (danthehinh@gmail.com) and it will be deleted immediately. Thank you for your coopertation.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚡ Edit by Dân Thể Hình
© Copyright by Dân Thể Hình ☞ Do not Reup
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
? Track: Jorn L – The Bass (Magic Free Release)
Music Provided by Magic Records
Listen To The Original: https://youtu.be/gWgkP_fyI6s
Free Download: https://fanlink.to/theBass

#chestworkout #upperchest #upperchestworkout #danthehinhtv

7 Bài Tập Cơ Ngực Trên Nhanh To Cho Dân Thể Hình

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

7 Bài Tập Cơ Ngực Trên Nhanh To Cho Dân Thể Hình Ex1: Incline Barbell Bench Press Ex2: Incline Dumbbell Bench Press Ex3: Cable Fly Chest Ex4: Dumbbell/Weighted Close Press Ex5: Lever Chest Press Ex6: Cable Incline Fly Ex7: Landmine Press Đăng ký và ấn nút chuông để xem video mới: https://www.youtube.com/danthehinhtv/?sub_confirmation=1 Thank you for…

7 Bài Tập Cơ Ngực Trên Nhanh To Cho Dân Thể Hình Ex1: Incline Barbell Bench Press Ex2: Incline Dumbbell Bench Press Ex3: Cable Fly Chest Ex4: Dumbbell/Weighted Close Press Ex5: Lever Chest Press Ex6: Cable Incline Fly Ex7: Landmine Press Đăng ký và ấn nút chuông để xem video mới: https://www.youtube.com/danthehinhtv/?sub_confirmation=1 Thank you for…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *