7 Câu chuyện Đô Thị Đáng sợ ở Nhật Bản

7 Câu chuyện Đô Thị Đáng sợ ở Nhật Bản

#bianyoutup
7 Câu chuyện Đô Thị Đáng sợ ở Nhật Bản
*** BÍ*ẨN*YOUTÚP***
*Bí Ẩn Youtup Fanpager :https://www.facebook.com/Bí-Ẩn-YouTúp-179879032609195
*Chúc Các Bạn Xem VIDEO Vui Vẻ**
* Hãy Nhấn Subscribe để ủng hộ kênh*
*****Thanks Watching Video*****
Bí Mật Yamaba ( Yokai ) 0:26

Yêu Quái Nửa Người Nửa Nhện (Joroumo) 1:40

Câu Chuyện Về OiWa 2:34

Người phụ nữ của tuyết Yuri – Onna 4:30

Con ma của Okiku 5:54

Tóc Đen 6:46

Hoa Mẫu Đơn 7:52

Credit video
Okiku Doraemon : https://youtu.be/PaqeIRwAYrM?t=836

Oiwa Draw : https://www.youtube.com/watch?v=3QGLHD_i0Dk

The Snow Woman ( 1986): https://www.youtube.com/watch?v=j9oTlvOFamo

7 Urban Legend

Scary Stories: 7 Japanese Tales That Will Chill You To The Bone

Music:
Deep Noise của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100381
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

Long Note Four của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100467
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

Down – Joey Pecoraro

At Rest – Romance của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100748
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

7 Câu chuyện Đô Thị Đáng sợ ở Nhật Bản

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

#bianyoutup 7 Câu chuyện Đô Thị Đáng sợ ở Nhật Bản *** BÍ*ẨN*YOUTÚP*** *Bí Ẩn Youtup Fanpager :https://www.facebook.com/Bí-Ẩn-YouTúp-179879032609195 *Chúc Các Bạn Xem VIDEO Vui Vẻ** * Hãy Nhấn Subscribe để ủng hộ kênh* *****Thanks Watching Video***** Bí Mật Yamaba ( Yokai ) 0:26 Yêu Quái Nửa Người Nửa Nhện (Joroumo) 1:40 Câu Chuyện Về OiWa…

#bianyoutup 7 Câu chuyện Đô Thị Đáng sợ ở Nhật Bản *** BÍ*ẨN*YOUTÚP*** *Bí Ẩn Youtup Fanpager :https://www.facebook.com/Bí-Ẩn-YouTúp-179879032609195 *Chúc Các Bạn Xem VIDEO Vui Vẻ** * Hãy Nhấn Subscribe để ủng hộ kênh* *****Thanks Watching Video***** Bí Mật Yamaba ( Yokai ) 0:26 Yêu Quái Nửa Người Nửa Nhện (Joroumo) 1:40 Câu Chuyện Về OiWa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *