90 câu đáp lại người Đài và người Trung dùng suốt ngày

90 câu đáp lại người Đài và người Trung dùng suốt ngày

Facebook của cô đây:
https://www.facebook.com/tiengtrungdieuho
Cô Diệu có dạy online 1 kèm 1, bạn nào muốn đăng ký học thử nhắn zalo Diệu nhé:
http://zalo.me/dieuhotiengtrung​
Mua sách học tiếng Trung tại đây ủng hộ Diệu nhé
(Sách do Diệu biên soạn luôn):
https://disabooks.com/​
Group Facebook hơn 500 ngàn thành viên giao lưu:
https://www.facebook.com/groups/hoctiengtrungmoingay/​

90 câu đáp lại người Đài và người Trung dùng suốt ngày

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Facebook của cô đây: https://www.facebook.com/tiengtrungdieuho Cô Diệu có dạy online 1 kèm 1, bạn nào muốn đăng ký học thử nhắn zalo Diệu nhé: http://zalo.me/dieuhotiengtrung​ Mua sách học tiếng Trung tại đây ủng hộ Diệu nhé (Sách do Diệu biên soạn luôn): https://disabooks.com/​ Group Facebook hơn 500 ngàn thành viên giao lưu: https://www.facebook.com/groups/hoctiengtrungmoingay/​ 90 câu…

Facebook của cô đây: https://www.facebook.com/tiengtrungdieuho Cô Diệu có dạy online 1 kèm 1, bạn nào muốn đăng ký học thử nhắn zalo Diệu nhé: http://zalo.me/dieuhotiengtrung​ Mua sách học tiếng Trung tại đây ủng hộ Diệu nhé (Sách do Diệu biên soạn luôn): https://disabooks.com/​ Group Facebook hơn 500 ngàn thành viên giao lưu: https://www.facebook.com/groups/hoctiengtrungmoingay/​ 90 câu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *