Bản Tin BÓC PHỐT #17 | STEAM DECK ra mắt, DDLC bị KIỂM DUYỆT | GCH NEWS

Bản Tin BÓC PHỐT #17 | STEAM DECK ra mắt,  DDLC bị KIỂM DUYỆT | GCH NEWS

Bản Tin BÓC PHỐT #17 | STEAM DECK ra mắt, DDLC bị KIỂM DUYỆT | GCH NEWS
———–
Script: Lucy
Voice: Ming Ming
Editor: Cá
————
Playlist Bản Tin Bóc Phốt: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAcPcIdeEXf5TM2ubsSPgmHAqL48b9YGw
Fanpage: https://www.facebook.com/gamecuchayvn/
Group: https://www.facebook.com/groups/gamecuchay/
Discord: https://discord.gg/fu7hrh9z4X

#bocphot #chegame #gamecuchay #switch #steamdeck #valve #ddlc

Bản Tin BÓC PHỐT #17 | STEAM DECK ra mắt, DDLC bị KIỂM DUYỆT | GCH NEWS

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Bản Tin BÓC PHỐT #17 | STEAM DECK ra mắt, DDLC bị KIỂM DUYỆT | GCH NEWS ———– Script: Lucy Voice: Ming Ming Editor: Cá ———— Playlist Bản Tin Bóc Phốt: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAcPcIdeEXf5TM2ubsSPgmHAqL48b9YGw Fanpage: https://www.facebook.com/gamecuchayvn/ Group: https://www.facebook.com/groups/gamecuchay/ Discord: https://discord.gg/fu7hrh9z4X #bocphot #chegame #gamecuchay #switch #steamdeck #valve #ddlc Bản Tin BÓC PHỐT #17 | STEAM DECK ra mắt,…

Bản Tin BÓC PHỐT #17 | STEAM DECK ra mắt, DDLC bị KIỂM DUYỆT | GCH NEWS ———– Script: Lucy Voice: Ming Ming Editor: Cá ———— Playlist Bản Tin Bóc Phốt: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAcPcIdeEXf5TM2ubsSPgmHAqL48b9YGw Fanpage: https://www.facebook.com/gamecuchayvn/ Group: https://www.facebook.com/groups/gamecuchay/ Discord: https://discord.gg/fu7hrh9z4X #bocphot #chegame #gamecuchay #switch #steamdeck #valve #ddlc Bản Tin BÓC PHỐT #17 | STEAM DECK ra mắt,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *