BMW 5 Series giá chỉ từ 1,8 tỷ tại Việt Nam | XE HAY

BMW 5 Series giá chỉ từ 1,8 tỷ tại Việt Nam

Fanpage: http://facebook.com/xehay
Facebook HÙNG LÂM: https://web.facebook.com/tonypham.xehay

Liên hệ: noidung@xehay.vn
#Xehay #BMW #530i

BMW 5 Series giá chỉ từ 1,8 tỷ tại Việt Nam | XE HAY

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE