Cách làm Củ Cải Trắng Ngâm Đường giòn ngon và để được lâu

Cách làm Củ Cải Trắng Ngâm Đường giòn ngon và để được lâu

Củ Cải Trắng Ngâm Đường giòn ngon và để được lâu . Xin mời ạ !
– Nguyên Liệu :
2kg củ cải tươi
100g muối
150g đường ( tăng giảm tùy thích )
Tỏi và Ớt
– Đăng Ký và theo giỏi kênh tại đây : https://www.youtube.com/channel/UClenrzgHAn0r4Shi6bZLVZg

Cách làm Củ Cải Trắng Ngâm Đường giòn ngon và để được lâu

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Củ Cải Trắng Ngâm Đường giòn ngon và để được lâu . Xin mời ạ ! – Nguyên Liệu : 2kg củ cải tươi 100g muối 150g đường ( tăng giảm tùy thích ) Tỏi và Ớt – Đăng Ký và theo giỏi kênh tại đây : https://www.youtube.com/channel/UClenrzgHAn0r4Shi6bZLVZg Cách làm Củ Cải Trắng Ngâm Đường…

Củ Cải Trắng Ngâm Đường giòn ngon và để được lâu . Xin mời ạ ! – Nguyên Liệu : 2kg củ cải tươi 100g muối 150g đường ( tăng giảm tùy thích ) Tỏi và Ớt – Đăng Ký và theo giỏi kênh tại đây : https://www.youtube.com/channel/UClenrzgHAn0r4Shi6bZLVZg Cách làm Củ Cải Trắng Ngâm Đường…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *