Căn Bản Về Nghiên Cứu Thị Trường Và Phân Tích Dữ Liệu

Căn Bản Về Nghiên Cứu Thị Trường Và Phân Tích Dữ Liệu

Anh Trần Hùng Thiện – President @GCOMM sẽ chia sẻ với chúng ta về Căn Bản trong Nghiên Cứu Thị Trường và Phân Tích Dữ Liệu

Slide thuyết trình: https://bit.ly/3gn9dyx

Tham gia cộng đồng UAN Marketing:
Forum: https://forum.uan.vn
Fb group: https://www.facebook.com/groups/uanvn
Website: https://uan.vn
Fb page: https://www.facebook.com/uanvietnam

Căn Bản Về Nghiên Cứu Thị Trường Và Phân Tích Dữ Liệu

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *