Chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ: Có dám rà soát bằng giả quan chức? Cải cách giáo dục?

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ: Có dám rà soát bằng giả quan chức? Cải cách giáo dục?

ĐĂNG KÝ KÊNH https://www.youtube.com/channel/UCj4Uef1EB6ZAripIQ7ODVaw?sub_confirmation=1
Chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ: Rà soát bằng giả quan chức? cải cách giáo dục?

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ: Có dám rà soát bằng giả quan chức? Cải cách giáo dục?

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *