Châu Á trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Nga

Châu Á trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Nga

Vài tuần trước cuộc họp trực tuyến giữa các lãnh đạo trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương, tổng thống Nga đầu tháng 7/2021 phê chuẩn văn bản cập nhật Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS). Tài liệu này cho thấy, châu Á, chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc, đã thay thế Âu – Mỹ để trở thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Matxcơva.

Châu Á trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Nga

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Vài tuần trước cuộc họp trực tuyến giữa các lãnh đạo trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương, tổng thống Nga đầu tháng 7/2021 phê chuẩn văn bản cập nhật Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS). Tài liệu này cho thấy, châu Á, chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc, đã thay thế Âu…

Vài tuần trước cuộc họp trực tuyến giữa các lãnh đạo trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương, tổng thống Nga đầu tháng 7/2021 phê chuẩn văn bản cập nhật Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS). Tài liệu này cho thấy, châu Á, chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc, đã thay thế Âu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *