Cuối năm nghe Thầy giảng Nghiệp Chướng Tiêu Trừ, Tài Lộc Đầy Nhà – Thầy Thích Pháp Hòa

Cuối năm nghe Thầy giảng Nghiệp Chướng Tiêu Trừ, Tài Lộc Đầy Nhà - Thầy Thích Pháp Hòa

Kênh Youtube Nghe Pháp Mỗi Ngày đăng tải video chính thức về tất cả các bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa.

Mời đại chúng bấm ???? – ????????? – ????? – ??????? để nhận video mới nhất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

Cuối năm nghe Thầy giảng Nghiệp Chướng Tiêu Trừ, Tài Lộc Đầy Nhà – Thầy Thích Pháp Hòa

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Kênh Youtube Nghe Pháp Mỗi Ngày đăng tải video chính thức về tất cả các bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa. Mời đại chúng bấm ???? – ????????? – ????? – ??????? để nhận video mới nhất. – – – – – – – – – – – – – – – – –…

Kênh Youtube Nghe Pháp Mỗi Ngày đăng tải video chính thức về tất cả các bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa. Mời đại chúng bấm ???? – ????????? – ????? – ??????? để nhận video mới nhất. – – – – – – – – – – – – – – – – –…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *