Danh hài Tiểu Bảo Quốc: Nên học lớp Đào tạo diễn xuất khóa ngắn hạn

Trao đổi với 21CEN về vấn đề có nên học lớp diễn xuất ngắn hạn hay không và giới trẻ với nghề diễn xuất, danh hài Tiểu Bảo Quốc đã có những chia sẻ chân tình về vấn đề này.
Khóa 22: http://hangphimtheky21.com/tuyen-sinh-khoa-22-lop-dao-tao-dien-vien-he-2017/

Danh hài Tiểu Bảo Quốc: Nên học lớp Đào tạo diễn xuất khóa ngắn hạn

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE