Đập thùng Cá voi BMW S1000RR 2020 giá 1 tỷ đồng

Cùng Lê Gia Huy đi đập thùng siêu mô tô Cá Voi Sát Thủ BMW S1000RR 2020 giá 1 tỷ đồng nhé!

FOLLOW ME!
– Facebook: https://facebook.com/legiahuy08
– Youtube: https://youtube.com/c/LeGiaHuy
– Instagram: https://www.instagram.com/legiahuy08
——————————————————
Shop for rider: https://sum.vn/kZAQH
Group for rider: http://bit.ly/2NjTQL4
——————————————————
CONTACT FOR WORKING: giahuyle93@gmail.com

#LêGiaHuy
#BMW
#S1000RR

Đập thùng Cá voi BMW S1000RR 2020 giá 1 tỷ đồng

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE