ĐẦU TƯ NGOẠI HỐI - BÍ MẬT GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG CHƯA AI NÓI VỚI BẠN

Video này sẽ tiết lộ cho bạn bí mất giao dịch theo xu hướng chưa ai nói với bạn.
► Đăng ký trade TRỰC TIẾP cùng mình hằng ngày: https://nukida.com/pro-training

? Các video tâm đắc nhất về Price Action chuyên sâu ở đây: https://nukida.com/priceactionchuyensau

► Group Facebook trao đổi, tự học Trading (chỉ duyệt bài chất lượng): https://nukida.com/fbgroup
—————————
Nơi đâu có biểu đồ, nơi đó có thể đào vàng. Nukida Trading sẽ cho bạn một cái nhìn hoàn toàn khác về thị trường tài chính.

? Trường phái giao dịch: “Luật Bò Gấu” – Một khái niệm nâng cấp của Price Action.
– Price Action (Hành động giá) là một khái niệm chung chung không thể diễn tả được cung cầu của thị trường, khi nào mạnh khi nào yếu (momentum), tâm lý giao dịch giữa phe mua và bán…

? Price Action chỉ đơn giản là trade không sử dụng chỉ báo. Vì vậy không phải phương pháp nào cũng giống nhau và hiệu quả như nhau.

? Hầu hết bạn tìm kiến thức trên mạng đều nhắm tới phương pháp giao dịch, không ai nói nhiều về 2 mảnh ghép còn thiếu đó là tâm lý và quản trị vốn.
– Phương pháp không khiến bạn trở thành trader chuyên nghiệp. Nukida Trading sẽ không chỉ đề cập tới mỗi phương pháp mà sẽ nói nhiều hơn về 2 mảnh ghép trên thông qua thực chiến.

? Chỉ thực chiến mới có thể đi tới bước cuối cùng đó là: Kiếm được lợi nhuận ỔN ĐỊNH ở thị trường.

Tradingview của mình: https://nukida.com/tradingview
#nukidatrading #xuhuong #dautungoaihoi

ĐẦU TƯ NGOẠI HỐI – BÍ MẬT GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG CHƯA AI NÓI VỚI BẠN

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE