Dạy đàn cổ cho người chưa biết-Bài 1 | Lấy dây, đàn lý chiều chiều | Tấn Thành Bàu Năng

15/12/2018
__
Hãy đăng ký kênh để có nhiều video hướng dẫn đàn tài tử cải lương và nhạc lễ.

Tấn Thành sẽ tranh thủ thời gian làm các clip mong các bạn có tài liệu tham khảo cho bộ môn này

Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.tanthanh.5070

Dạy đàn cổ cho người chưa biết-Bài 1 | Lấy dây, đàn lý chiều chiều | Tấn Thành Bàu Năng

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE