Đi tập Yoga cùng Nghi! | Tuổi teen làm đẹp | Gia Nghi Vănner

Đi tập Yoga cùng Nghi! | Tuổi teen làm đẹp | Gia Nghi Vănner

Mình làm gì vào những ngày nghỉ phòng dịch bệnh? Đó là đi tập Yoga. Đây là điều tốt nhất mình nghỉ mình có thể làm trong thời điểm này cho bản thân mình. Vì thế mình muốn chia sẻ với các bạn một chút động lực rèn luyện để các bạn cùng làm cho sức khỏe các bạn.
#healthylife #yoga
_____________________
❤️ ĐỪNG QUÊN KẾT NỐI VỚI MÌNH NHA:
FACEBOOK – https://www.facebook.com/gianghivanner/
INSTAGRAM – https://www.instagram.com/gianghivanner/
MAIL (Work only) – levugianghi.0.2@gmail.com
_____________________
➥#gianghivanner #tuoiteen
© Bản quyền thuộc về Gia Nghi Vănner
© Copyright by Gia Nghi Vanner ☞ Do not Reup

Đi tập Yoga cùng Nghi! | Tuổi teen làm đẹp | Gia Nghi Vănner

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Mình làm gì vào những ngày nghỉ phòng dịch bệnh? Đó là đi tập Yoga. Đây là điều tốt nhất mình nghỉ mình có thể làm trong thời điểm này cho bản thân mình. Vì thế mình muốn chia sẻ với các bạn một chút động lực rèn luyện để các bạn cùng làm cho…

Mình làm gì vào những ngày nghỉ phòng dịch bệnh? Đó là đi tập Yoga. Đây là điều tốt nhất mình nghỉ mình có thể làm trong thời điểm này cho bản thân mình. Vì thế mình muốn chia sẻ với các bạn một chút động lực rèn luyện để các bạn cùng làm cho…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *