DU HỌC MỸ TỐN BAO NHIÊU TIỀN? Chi phí sinh hoạt hàng tháng của du học sinh mỹ (liệt kê chính xác~)

DU HỌC MỸ TỐN BAO NHIÊU TIỀN? Chi phí sinh hoạt hàng tháng của du học sinh mỹ (liệt kê chính xác~)

Tài chính du học: Cuộc sống Mỹ có như là mơ? tốn kém như thế nào? mình cần phải chi tiền vào những khoản gì mỗi tháng? ???

(một trong những điều cần biết khi đi du học Mỹ)

? WATCH NEXT:
– Cách tiết kiệm tiền khi đi du học: https://www.youtube.com/watch?v=sx5pd9Gv9Lg&t=1s
– Playlist chia sẻ kinh nghiệm du học: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZcwnXE-zlMpYEtphROoNQ9BMgdFAxDg_

————————-
LET’S CONNECT:
? Facebook: https://www.facebook.com/annnstudio/
? Instagram: https://www.instagram.com/annn.studio/
————————-
Hello~

Hôm nay, tranh thủ lúc ngồi sắp xếp lại các khoản chi tiêu hàng tháng, mình tiện thể làm video này để chi sẻ với các bạn về các phí sinh hoạt của một (cựu) du học sinh Mỹ. Trong một tháng thì mình phải trả những bill gì (điện, nước, wifi), tiền đi chợ bao nhiêu, phải trả những khoản extra gì.

Hope you enjoy the video!

?MUSIC:
– MYSM – Aloft – https://thmatc.co/?l=38A4239

DU HỌC MỸ TỐN BAO NHIÊU TIỀN? Chi phí sinh hoạt hàng tháng của du học sinh mỹ (liệt kê chính xác~)

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Tài chính du học: Cuộc sống Mỹ có như là mơ? tốn kém như thế nào? mình cần phải chi tiền vào những khoản gì mỗi tháng? ??? (một trong những điều cần biết khi đi du học Mỹ) ? WATCH NEXT: – Cách tiết kiệm tiền khi đi du học: https://www.youtube.com/watch?v=sx5pd9Gv9Lg&t=1s – Playlist chia…

Tài chính du học: Cuộc sống Mỹ có như là mơ? tốn kém như thế nào? mình cần phải chi tiền vào những khoản gì mỗi tháng? ??? (một trong những điều cần biết khi đi du học Mỹ) ? WATCH NEXT: – Cách tiết kiệm tiền khi đi du học: https://www.youtube.com/watch?v=sx5pd9Gv9Lg&t=1s – Playlist chia…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *