Được cử đi đào tạo ở trường khác và con đường phát triển

Được cử đi đào tạo ở trường khác và con đường phát triển

Học sỹ quan được cử sang các trường khác để đào tạo chuyên sâu và con đường phát triển

Được cử đi đào tạo ở trường khác và con đường phát triển

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *