FAP Esports vs BOX Gaming – FAP vs BOX | Playoffs 1 [24.10.2020] – ĐTDV mùa Đông 2020

FAP Esports vs BOX Gaming - FAP vs BOX | Playoffs 1  [24.10.2020] - ĐTDV mùa Đông 2020

Playoffs 1: FAP Esports vs BOX Gaming [24.10.2020] – ĐTDV mùa Đông 2020
43:12 ván 1 cấm chọn
48:51 vào trận

1:13:39 ván 2 cấm chọn
1:20:05 vào trận

1:53:58 vấn 3 cấm chọn
2:00:53 vào trận

2:23:33 ván 4 cấm chọn
2:29:34 vào trận

3:00:01 ván 5 cấm chọn
3:05:46 vào trận

3:32:24 ván 6 cấm chọn
3:39:02 vào trận

4:00:16 ván 7 cấm chọn
4:06:05 vào trận
4:21:30 Phỏng vấn Ara và Akashi
#DauTruongDanhVong #BreakThePressure
••••••••••••••••••••••••••••••
Garena Liên Quân Mobile và Học chơi Liên Quân là 2 kênh YouTube chính thức của hội đồng Liên Quân, đồng thời là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ nội dung game và giải đấu Liên Quân Mobile (Arena of Valor).

FAP Esports vs BOX Gaming – FAP vs BOX | Playoffs 1 [24.10.2020] – ĐTDV mùa Đông 2020

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Playoffs 1: FAP Esports vs BOX Gaming [24.10.2020] – ĐTDV mùa Đông 2020 43:12 ván 1 cấm chọn 48:51 vào trận 1:13:39 ván 2 cấm chọn 1:20:05 vào trận 1:53:58 vấn 3 cấm chọn 2:00:53 vào trận 2:23:33 ván 4 cấm chọn 2:29:34 vào trận 3:00:01 ván 5 cấm chọn 3:05:46 vào trận 3:32:24 ván…

Playoffs 1: FAP Esports vs BOX Gaming [24.10.2020] – ĐTDV mùa Đông 2020 43:12 ván 1 cấm chọn 48:51 vào trận 1:13:39 ván 2 cấm chọn 1:20:05 vào trận 1:53:58 vấn 3 cấm chọn 2:00:53 vào trận 2:23:33 ván 4 cấm chọn 2:29:34 vào trận 3:00:01 ván 5 cấm chọn 3:05:46 vào trận 3:32:24 ván…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *