[GIẢI ĐỀ NEW ECONOMY TOEIC 2018] TEST 4 – READING PART 5-6

[GIẢI ĐỀ NEW ECONOMY TOEIC 2018] TEST 4 - READING PART 5-6

Link tải bộ đề NEW ECONOMY TOEIC – 2018: https://drive.google.com/open?id=1_e8W8NbVzM3xUnt5kShiEHUtOMiP1jyI

Video giải đề được thực hiện bởi Phạm Hương Liên (980/990 TOEIC LR, 190/200 TOEIC Speaking, 190/200 TOEIC Writing)

Học tiếng Anh cùng tôi tại:
FB Fanpage: https://www.facebook.com/selfeng.time/
FB Group: https://www.facebook.com/groups/toeic4s/

Liên hệ với tôi:
selfeng.time@gmail.com

[GIẢI ĐỀ NEW ECONOMY TOEIC 2018] TEST 4 – READING PART 5-6

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Link tải bộ đề NEW ECONOMY TOEIC – 2018: https://drive.google.com/open?id=1_e8W8NbVzM3xUnt5kShiEHUtOMiP1jyI Video giải đề được thực hiện bởi Phạm Hương Liên (980/990 TOEIC LR, 190/200 TOEIC Speaking, 190/200 TOEIC Writing) Học tiếng Anh cùng tôi tại: FB Fanpage: https://www.facebook.com/selfeng.time/ FB Group: https://www.facebook.com/groups/toeic4s/ Liên hệ với tôi: selfeng.time@gmail.com [GIẢI ĐỀ NEW ECONOMY TOEIC 2018] TEST 4 –…

Link tải bộ đề NEW ECONOMY TOEIC – 2018: https://drive.google.com/open?id=1_e8W8NbVzM3xUnt5kShiEHUtOMiP1jyI Video giải đề được thực hiện bởi Phạm Hương Liên (980/990 TOEIC LR, 190/200 TOEIC Speaking, 190/200 TOEIC Writing) Học tiếng Anh cùng tôi tại: FB Fanpage: https://www.facebook.com/selfeng.time/ FB Group: https://www.facebook.com/groups/toeic4s/ Liên hệ với tôi: selfeng.time@gmail.com [GIẢI ĐỀ NEW ECONOMY TOEIC 2018] TEST 4 –…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *