"Giáo dục…thối nát"

"Giáo dục...thối nát"

Nền giáo dục VN hiện nay như thế nào, để cho một học sinh 14 tuổi, Vũ Thạch Tường Minh, trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm tại Hà Nội hôm 12/8 đã cho rằng “nền giáo dục này đã quá…thối nát rồi.” Chúng ta thử nhìn qua tổng quát hai nền hai nền giáo dục VNCH và XHCN..

Người Việt TV (c) 2015 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

"Giáo dục…thối nát"

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *