Hằng Hóng Hớt | Vua Ăn Tokbokki Siêu Cay – Mâm Tokbokki Hàn Quốc Khổng Lồ

Hằng Hóng Hớt | Vua Ăn Tokbokki Siêu Cay - Mâm Tokbokki Hàn Quốc Khổng Lồ

Hằng Hóng Hớt | Vua Ăn Tokbokki Siêu Cay – Mâm Tokbokki Hàn Quốc Khổng Lồ
tập hôm nay mình tập hợp team trẻ trâu lại thi ăn tokbokki, tokbokki hay còn gọi là món bánh gạo hàn quốc ý. sốt siêu cay ăn siêu ngon luôn.
Kênh Đóng Kịch – Bài học – Thiếu Nhi: http://bit.ly/2kXqIOp
Kênh Trẻ Trâu Thái Chuối TV: http://bit.ly/2MyFF4H
Facebook HẰNG HÓNG HỚT: http://bit.ly/2B2DQX2
Nguồn Nhạc:
#hanghonghottv #hanghonghot #kncheno

Hằng Hóng Hớt | Vua Ăn Tokbokki Siêu Cay – Mâm Tokbokki Hàn Quốc Khổng Lồ

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Hằng Hóng Hớt | Vua Ăn Tokbokki Siêu Cay – Mâm Tokbokki Hàn Quốc Khổng Lồ tập hôm nay mình tập hợp team trẻ trâu lại thi ăn tokbokki, tokbokki hay còn gọi là món bánh gạo hàn quốc ý. sốt siêu cay ăn siêu ngon luôn. Kênh Đóng Kịch – Bài học – Thiếu…

Hằng Hóng Hớt | Vua Ăn Tokbokki Siêu Cay – Mâm Tokbokki Hàn Quốc Khổng Lồ tập hôm nay mình tập hợp team trẻ trâu lại thi ăn tokbokki, tokbokki hay còn gọi là món bánh gạo hàn quốc ý. sốt siêu cay ăn siêu ngon luôn. Kênh Đóng Kịch – Bài học – Thiếu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *