Học tiếng Đức – Chủ đề: Màu sắc – Die Farben

Học tiếng Đức - Chủ đề: Màu sắc - Die Farben

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu qua những videos cơ bản.

Lektion 9: Chủ đề: Màu sắc – Die Farben

* Những đường link hữu ích để tra cứu:
1. Từ điển Đức-Việt: http://longdict.com
2. Từ điển Đức-Anh/Anh-Đức: http://de.langenscheidt.com/

* Trong Video này các bạn sẽ học:

– Những từ vựng liên quan đến màu sắc và cách đọc những từ vựng đó.
– Cách đặt câu với tính từ chỉ màu sắc.

**** Group dành cho bạn nào quan tâm đến Deutsch Rhababer:

https://www.facebook.com/toihoctiengduconline/?ref=aymt_homepage_panel

Học tiếng Đức – Chủ đề: Màu sắc – Die Farben

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu qua những videos cơ bản. Lektion 9: Chủ đề: Màu sắc – Die Farben * Những đường link hữu ích để tra cứu: 1. Từ điển Đức-Việt: http://longdict.com 2. Từ điển Đức-Anh/Anh-Đức: http://de.langenscheidt.com/ * Trong Video này các bạn sẽ học: – Những từ vựng liên…

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu qua những videos cơ bản. Lektion 9: Chủ đề: Màu sắc – Die Farben * Những đường link hữu ích để tra cứu: 1. Từ điển Đức-Việt: http://longdict.com 2. Từ điển Đức-Anh/Anh-Đức: http://de.langenscheidt.com/ * Trong Video này các bạn sẽ học: – Những từ vựng liên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *