HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC - DẠY HÁT MÙA HÈ ĐẾN

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TCXH – THẨM MỸ
ĐỀ TÀI: DẠY HÁT MÙA HÈ ĐẾN
LỨA TUỔI: 24 – 36 THÁNG TUỔI.
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN THỊ THƠM

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC – DẠY HÁT MÙA HÈ ĐẾN

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE