Học phí luyện thi Toeic 600 Cấp tốc

Học phí luyện thi Toeic 600 Cấp tốc

Ngoài thời gian học tập luyện thi Toeic 600 Cấp tốc tại lớp, học viên của trung tâm tiếng anh Homies Toeic TOEIC có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa khác như câu lạc bộ tiếng Anh vào chiều thứ 7 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Hàng tuần cô Hoa sẽ live stream trên Facebook để chia sẻ kinh nghiệm thi TOEIC và luyện phá âm tiếng Anh cho chuẩn. Cô còn cung cấp miễn phí các giáo trình luyện thi Đại học, TOEIC và các tài liệu liên quan đến giao tiếp tiếng Anh.
Học phí luyện thi Toeic 600 Cấp tốc của trung tâm Homies Toeic TOEIC
Link bài viết: https://toeic.homiesedu.com/hoc-phi-luyen-thi-toeic-600-cap-toc/
#homiestoeic
#khoahocluyenthitoeic
#hoctoeic

Học phí luyện thi Toeic 600 Cấp tốc

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Ngoài thời gian học tập luyện thi Toeic 600 Cấp tốc tại lớp, học viên của trung tâm tiếng anh Homies Toeic TOEIC có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa khác như câu lạc bộ tiếng Anh vào chiều thứ 7 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Hàng tuần cô Hoa sẽ live…

Ngoài thời gian học tập luyện thi Toeic 600 Cấp tốc tại lớp, học viên của trung tâm tiếng anh Homies Toeic TOEIC có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa khác như câu lạc bộ tiếng Anh vào chiều thứ 7 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Hàng tuần cô Hoa sẽ live…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *