Học phí luyện thi toeic cấp tốc 2 tuần

Học phí luyện thi toeic cấp tốc 2 tuần

Ngoài thời gian học tập luyện thi toeic cấp tốc 2 tuần tại lớp, học viên của trung tâm tiếng anh Homies Toeic TOEIC có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa khác như câu lạc bộ tiếng Anh vào chiều thứ 7 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Hàng tuần sẽ live stream trên Facebook để chia sẻ kinh nghiệm thi TOEIC và luyện phá âm tiếng Anh cho chuẩn. Cô còn cung cấp miễn phí các giáo trình luyện thi Đại học, TOEIC và các tài liệu liên quan đến giao tiếp tiếng Anh.

Học phí luyện thi toeic cấp tốc 2 tuần của trung tâm Homies Toeic TOEIC
Link bài viết: https://toeic.homiesedu.com/hoc-phi-luyen-thi-toeic-cap-toc-2-tuan/
#homiestoeic
#khoahocluyenthitoeic
#hoctoeiccaptoc2tuan

Học phí luyện thi toeic cấp tốc 2 tuần

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Ngoài thời gian học tập luyện thi toeic cấp tốc 2 tuần tại lớp, học viên của trung tâm tiếng anh Homies Toeic TOEIC có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa khác như câu lạc bộ tiếng Anh vào chiều thứ 7 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Hàng tuần sẽ live stream…

Ngoài thời gian học tập luyện thi toeic cấp tốc 2 tuần tại lớp, học viên của trung tâm tiếng anh Homies Toeic TOEIC có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa khác như câu lạc bộ tiếng Anh vào chiều thứ 7 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Hàng tuần sẽ live stream…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *