Học tiếng Đức: Cách 2 – Der Genitiv

Học tiếng Đức: Cách 2 - Der Genitiv

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu qua những Video cơ bản.

Bài 11: Cách 2 – Der Genitiv

Những đường link hữu ích:
1. Từ điển Đức-Việt: http://longdict.com
2. Từ điển Đức-Anh: http://www.dict.cc

* Trong Video này các bạn sẽ học:

– Cách 2: Genitiv

* Bài tập có thể làm:

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/nomen/deklination/genitiv/uebungen

Để trao đổi cách học tiếng đức, các bạn có thể tham gia Deutsch Rhababer:

https://www.facebook.com/toihoctiengduconline/?ref=aymt_homepage_panel

Học tiếng Đức: Cách 2 – Der Genitiv

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu qua những Video cơ bản. Bài 11: Cách 2 – Der Genitiv Những đường link hữu ích: 1. Từ điển Đức-Việt: http://longdict.com 2. Từ điển Đức-Anh: http://www.dict.cc * Trong Video này các bạn sẽ học: – Cách 2: Genitiv * Bài tập có thể làm: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/nomen/deklination/genitiv/uebungen…

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu qua những Video cơ bản. Bài 11: Cách 2 – Der Genitiv Những đường link hữu ích: 1. Từ điển Đức-Việt: http://longdict.com 2. Từ điển Đức-Anh: http://www.dict.cc * Trong Video này các bạn sẽ học: – Cách 2: Genitiv * Bài tập có thể làm: https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/nomen/deklination/genitiv/uebungen…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *