Học tiếng Nga – Trình độ A1 : Bài 1 | Livestream

Học tiếng Nga - Trình độ A1 : Bài 1 | Livestream

Chương trình A1 miễn phí 100% cả giáo trình lẫn bài soạn giáo án và video!!!
Toàn bộ số tiền các bạn ủng hộ Việt Nga sau khi học A1 sẽ được dùng vào mục đích từ thiện, giúp đỡ các em nhỏ bị ung thư.
Mọi hoạt động từ thiện sẽ được công khai đầy đủ tại fanpage của Việt Nga! Cảm ơn các bạn!

Học tiếng Nga – Trình độ A1 : Bài 1 | Livestream
Giáo trình https://goo.gl/xuAtZX
Audio giáo trình https://goo.gl/9cCVvG
File đính kèm bài 1 https://goo.gl/PU5WSI
Tài liệu bài giảng 1 đính kèm: https://goo.gl/hHUQf9
Đăng ký nhận bài: https://goo.gl/AKe6jN
Youtube: http://www.youtube.com/c/VietngaEduVnMedia
Facebook: https://www.facebook.com/vietnga.edu.vn
Website: http://vietnga.edu.vn
[Việt Nga – Tiếng Nga cho người Việt]

Học tiếng Nga – Trình độ A1 : Bài 1 | Livestream

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Chương trình A1 miễn phí 100% cả giáo trình lẫn bài soạn giáo án và video!!! Toàn bộ số tiền các bạn ủng hộ Việt Nga sau khi học A1 sẽ được dùng vào mục đích từ thiện, giúp đỡ các em nhỏ bị ung thư. Mọi hoạt động từ thiện sẽ được công khai…

Chương trình A1 miễn phí 100% cả giáo trình lẫn bài soạn giáo án và video!!! Toàn bộ số tiền các bạn ủng hộ Việt Nga sau khi học A1 sẽ được dùng vào mục đích từ thiện, giúp đỡ các em nhỏ bị ung thư. Mọi hoạt động từ thiện sẽ được công khai…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *