Hướng dẫn hát Livestream Karaoke với OBS và sound card XOX K10 – fb.com/hobac.nguyen

Hướng dẫn hát Livestream Karaoke với OBS và sound card XOX K10 - fb.com/hobac.nguyen

Hướng dẫn hát Livestream Karaoke với OBS và sound card XOX K10 – fb.com/hobac.nguyen
huong dan hat live stream voi obs va sound card XOX K10 – fb.com/hobac.nguyen

Hãy đăng ký kênh và kết nối với tôi – Subscribe and Connect me pls:
Nguyễn Hồ Bắc
Email: hobac.nguyen@gmail.com
facebook: https://fb.com/hobac.nguyen/
web: http://nguyenhobac.com
youtube: https://youtube.com/c/hobacNGUYEN/
viber/zalo/whatsapp: +84949782501
instagram: https://instagram.com/hobac.nguyen/

BẠN MUỐN ĐƯỢC BẢO TRỢ ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU Brand Affiliate (BA) HAY KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT (PC), Hoặc chỉ là mua hàng (C)
Hãy bấm vào 1 trong các link dưới đây (theo quốc gia bạn đang đăng ký công dân nhé);
You want to be Brand Affiliate (BA) or Prefer Customer (PC) or Customer (C)? Click one of below (base on your Nationality)

1/Việt Nam / Vietnam
Tiếng việt: http://nskn.co/0XyD9y
tiếng anh: http://nskn.co/7uHvzH

2/Mỹ – USA
English: http://nskn.co/M9FPqs (C)
English:http://nskn.co/APbXcL (PC)
English: http://nskn.co/FMSk61 (BA)
Việt: http://nskn.co/6txpy5 (C)
Việt: http://nskn.co/1kRyW9 (PC)
Việt: http://nskn.co/HyvxbU (BA)
Spanish: http://nskn.co/M4EClx (C)
Spanish: http://nskn.co/udNzHZ (PC)
Spanish: http://nskn.co/L1ZHv3 (BA)
Chinese: http://nskn.co/McFPoV (C)
Chinese: http://nskn.co/fO0TCz (PC)
Chinese:http://nskn.co/OVuAQE (BA)

3/Australia (Úc)
English: http://nskn.co/SjCU4f (C)
English: http://nskn.co/SjCU4f (PC)
English: http://nskn.co/mTEksk (BA)

4/Hongkong / Macau
English: http://nskn.co/eOR0vl (PC)
English: http://nskn.co/KNxfp1 (BA)
Chinese: http://nskn.co/RFCfeb (PC)
Chinese: http://nskn.co/RFCfeb (BA)

5/Indonesia:
English: http://nskn.co/89Axqx (BA)
Indonesian: http://nskn.co/vB77w9 (BA)

5/Malaysia:
English: http://nskn.co/xd1Nuk (BA)
Malay: http://nskn.co/xd1Nuk (BA)
Chinese: http://nskn.co/Xo0JL3 (BA)

6/New Zealand
English: http://nskn.co/BhY146 (C)
English: http://nskn.co/zwkzmn (PC)
English: http://nskn.co/zwkzmn (BA)

7/Brunei
English: http://nskn.co/fimYjU (BA)

Hoặc đăng ký mã số theo vùng cư trú của bạn (trên www.nuskin.com ) với mã số bảo trợ VN3218271
or you can register on landing page of www.nuskin.com with My Sponsoring Distributor’s ID Number: VN3218271

#buildingplatform
#businessplatform
#BGDigitalsolution
#BGGlobal

Hướng dẫn hát Livestream Karaoke với OBS và sound card XOX K10 – fb.com/hobac.nguyen

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Hướng dẫn hát Livestream Karaoke với OBS và sound card XOX K10 – fb.com/hobac.nguyen huong dan hat live stream voi obs va sound card XOX K10 – fb.com/hobac.nguyen Hãy đăng ký kênh và kết nối với tôi – Subscribe and Connect me pls: Nguyễn Hồ Bắc Email: hobac.nguyen@gmail.com facebook: https://fb.com/hobac.nguyen/ web: http://nguyenhobac.com youtube: https://youtube.com/c/hobacNGUYEN/ viber/zalo/whatsapp:…

Hướng dẫn hát Livestream Karaoke với OBS và sound card XOX K10 – fb.com/hobac.nguyen huong dan hat live stream voi obs va sound card XOX K10 – fb.com/hobac.nguyen Hãy đăng ký kênh và kết nối với tôi – Subscribe and Connect me pls: Nguyễn Hồ Bắc Email: hobac.nguyen@gmail.com facebook: https://fb.com/hobac.nguyen/ web: http://nguyenhobac.com youtube: https://youtube.com/c/hobacNGUYEN/ viber/zalo/whatsapp:…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *