[Kenvin Design] Thiết kế Danh Thiếp một cách đơn gian nhất từ Powpoint

[Kenvin Design] Thiết kế Danh Thiếp một cách đơn gian nhất từ Powpoint

Hãy tự mình thiết kế danh đẹp theo sự sáng tạo của bạn từ phần mềm Powpoint nhé.

[Kenvin Design] Thiết kế Danh Thiếp một cách đơn gian nhất từ Powpoint

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *