Kẹo Bông Gòn - H2K x Trunky | Double Chou Cover

Kẹo Bông Gòn – H2K x Trunky | Double Chou Cover
MV Gốc : https://www.youtube.com/watch?v=sHa5nQO3jwA
Truyền thông KPATMusic
► LIÊN HỆ VỚI CHÂU NẾU CÓ VẤN ĐỀ VỀ BẢN QUYỀN ◄
Email: kpatmusic98@gmail.com

More information about Double Chou:
► FACEBOOK CÁ NHÂN:
Khánh Châu: https://www.facebook.com/chau.khanh.560272
Huyền Châu: https://www.facebook.com/huyenchau.nguyen.7140
► FANPAGE:
https://www.facebook.com/kpatmusic/
https://www.facebook.com/doublechoukpatmusic

Liên hệ tài trợ, hợp tác:
? HOTLINE: 032 646 6633
? Contact Email: kpatmusic98@gmail.com
#keobongGon #doubleCHou #kpatmusic

Kẹo Bông Gòn – H2K x Trunky | Double Chou Cover

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE