Kinh phí sửa chữa 270 tỷ đồng, cầu Thăng Long bao giờ thông xe? | VTC Now

Kinh phí sửa chữa 270 tỷ đồng, cầu Thăng Long bao giờ thông xe? | VTC Now

VTC Now | Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo tiến độ, dự án sửa chữa cầu Thăng Long dự kiến sẽ kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020.

#vtcnow #vtc1

Kinh phí sửa chữa 270 tỷ đồng, cầu Thăng Long bao giờ thông xe? | VTC Now

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

VTC Now | Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo tiến độ, dự án sửa chữa cầu Thăng Long dự kiến sẽ kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020. #vtcnow #vtc1 Kinh phí sửa chữa 270 tỷ đồng, cầu Thăng Long bao giờ thông xe? |…

VTC Now | Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo tiến độ, dự án sửa chữa cầu Thăng Long dự kiến sẽ kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020. #vtcnow #vtc1 Kinh phí sửa chữa 270 tỷ đồng, cầu Thăng Long bao giờ thông xe? |…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *