Làm quen với tiếng Đức – Bảng chữ cái trong tiếng đức – Das Alphabet

Làm quen với tiếng Đức - Bảng chữ cái trong tiếng đức - Das Alphabet

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu qua những videos cơ bản.

Lektion 1: Bảng chữ cái trong tiếng đức – Das Alphabet

* Những đường link hữu ích để tra cứu:
1. Từ điển Đức-Việt: http://longdict.com
2. Từ điển Đức-Anh/Anh-Đức: http://de.langenscheidt.com/

* Những đường link giúp các bạn tìm hiểu thêm về bảng chữ cái trong tiếng đức:

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Alphabet

Làm quen với tiếng Đức – Bảng chữ cái trong tiếng đức – Das Alphabet

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *