Làm quen với tiếng đức - Chủ đề: Số đếm trong tiếng đức - Die Zahlen

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu qua những videos cơ bản.

Lektion 3: Chủ đề: Số đếm – Die Zahlen

* Những đường link hữu ích để tra cứu:

1. Từ điển Đức-Việt: http://longdict.com
2. Từ điển Đức-Anh/Anh-Đức: http://de.langenscheidt.com/

* Những con số không được đề cập trong Video:

10 000 = zehntausend
100 000 = einhunderttausend
1 000 000 = eine Million
5 000 000 = fünf Millionen
1 000 000 000 = eine Milliarde
1 000 000 000 000 = eine Billion

Làm quen với tiếng đức – Chủ đề: Số đếm trong tiếng đức – Die Zahlen

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE