Lập trình phay CNC – Bài 16: Gia công lỗ tròn

Lập trình phay CNC - Bài 16: Gia công lỗ tròn

Những bài kiến thức nền cho việc lập trình gia công lỗ tròn
1. Cắt gọt theo cung tròn, đường tròn

2. Bù bán kính dao

3. Chương trình con


Lập trình phay CNC – Bài 16: Gia công lỗ tròn

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Những bài kiến thức nền cho việc lập trình gia công lỗ tròn 1. Cắt gọt theo cung tròn, đường tròn 2. Bù bán kính dao 3. Chương trình con Lập trình phay CNC – Bài 16: Gia công lỗ tròn Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Những bài kiến thức nền cho việc lập trình gia công lỗ tròn 1. Cắt gọt theo cung tròn, đường tròn 2. Bù bán kính dao 3. Chương trình con Lập trình phay CNC – Bài 16: Gia công lỗ tròn Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *