Market Research | Phần 02 – Quy trình nghiên cứu

Market Research | Phần 02 – Quy trình nghiên cứu

Coffee with Mehmet là kênh Youtube của ThS. Trần Trí Dũng, Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS, Giảng viên Chuyên ngành Marketing – Đại học Hoa Sen. Coffee with Mehmet được xây dựng nhằm mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực marketing và kinh doanh.

Đây là chuỗi các clip về chủ đề Market Research. Các bạn có thể liên hệ hoặc xem thêm các video clip khác tại:
– Youtube Channel: Coffee with Mehmet
– Website: https://trantridung.vn/
– Website: https://wms.vn/
– Email: dungtrantri@gmail.com

Market Research | Phần 02 – Quy trình nghiên cứu

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Coffee with Mehmet là kênh Youtube của ThS. Trần Trí Dũng, Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS, Giảng viên Chuyên ngành Marketing – Đại học Hoa Sen. Coffee with Mehmet được xây dựng nhằm mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực marketing và kinh doanh. Đây là…

Coffee with Mehmet là kênh Youtube của ThS. Trần Trí Dũng, Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS, Giảng viên Chuyên ngành Marketing – Đại học Hoa Sen. Coffee with Mehmet được xây dựng nhằm mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực marketing và kinh doanh. Đây là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *