Nastya và một câu chuyện về tầm quan trọng của giáo dục cho trẻ em

Nastya là một học sinh rất giỏi. Cô luôn đạt điểm rất cao ở trường và đổi lại cha mua đồ chơi mới. Có lần Nastya đã chơi rất nhiều và quên làm bài tập về nhà. Nastya bị điểm kém. giáo dục nhân cách cho trẻ.

Subscribe to Like Nastya VNM – https://is.gd/ah8Ar9
INSTAGRAM – https://www.instagram.com/likenastya/
TikTok – https://vm.tiktok.com/pY1S2D/

Nastya và một câu chuyện về tầm quan trọng của giáo dục cho trẻ em

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE