Ngày 8A: Đào tạo Chánh kiến – Trần Việt Quân – Chánh kiến trong đời sống

Ngày 8A: Đào tạo Chánh kiến - Trần Việt Quân - Chánh kiến trong đời sống

Playlist “Dạy con theo chánh pháp”: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmojsnevQryQfNEEGN4l0qiJ2
Playlist “Chánh kiến 1” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmoh08Drw-VjeyCaheUo-FGna
Playlist “Triết học” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohSpN8nAxeoIvln2pGJx9SV
Playlist “Những câu chuyện giúp thức tỉnh con người” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohl2gmbWotxHo8_-mW9jDBb
Playlist “Nhân tướng học cơ bản” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmognDF42uozUBacGXvu3qwgV
Playlist “Đào tạo chánh kiến” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohoSZ1nkNrHF-d5gMMPL84N
Playlist “Hiểu sâu sắc về cuộc sống” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmog3iQRIyfl0HAp_Gufd0O-_
Playlist “Phật pháp” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmoheG1sMZkDYbwumgJuF8WE9

#Chánh_kiến
#Trần_Việt_Quân
#Giới_Định_Tuệ

Ngày 8A: Đào tạo Chánh kiến – Trần Việt Quân – Chánh kiến trong đời sống

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Playlist “Dạy con theo chánh pháp”: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmojsnevQryQfNEEGN4l0qiJ2 Playlist “Chánh kiến 1” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmoh08Drw-VjeyCaheUo-FGna Playlist “Triết học” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohSpN8nAxeoIvln2pGJx9SV Playlist “Những câu chuyện giúp thức tỉnh con người” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohl2gmbWotxHo8_-mW9jDBb Playlist “Nhân tướng học cơ bản” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmognDF42uozUBacGXvu3qwgV Playlist “Đào tạo chánh kiến” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohoSZ1nkNrHF-d5gMMPL84N Playlist “Hiểu sâu sắc về cuộc sống” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmog3iQRIyfl0HAp_Gufd0O-_ Playlist “Phật…

Playlist “Dạy con theo chánh pháp”: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmojsnevQryQfNEEGN4l0qiJ2 Playlist “Chánh kiến 1” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmoh08Drw-VjeyCaheUo-FGna Playlist “Triết học” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohSpN8nAxeoIvln2pGJx9SV Playlist “Những câu chuyện giúp thức tỉnh con người” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohl2gmbWotxHo8_-mW9jDBb Playlist “Nhân tướng học cơ bản” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmognDF42uozUBacGXvu3qwgV Playlist “Đào tạo chánh kiến” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmohoSZ1nkNrHF-d5gMMPL84N Playlist “Hiểu sâu sắc về cuộc sống” : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NZ2-_LZmog3iQRIyfl0HAp_Gufd0O-_ Playlist “Phật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *