[Phiên âm tiếng Việt] Galaxy – Bolbbalgan4

► [MUST READ!!!] Cách đọc phiên âm một số chữ cái tiếng Hàn: https://hwangsera.wordpress.com/phien-am-tieng-viet-loi-bai-hat-tieng-han/2/
► [DOWNLOAD] http://bit.ly/2gVEb4n
► FACEBOOK: http://fb.me/GioXanh.Blog
► WORDPRESS: https://hwangsera.wordpress.com/
► VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
► Background/Photos/Textures: Tumblr (https://goo.gl/uMIHsa)

[Phiên âm tiếng Việt] Galaxy – Bolbbalgan4

Đã được chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

SHARE