Phương pháp nghiên cứu ngành Phật học (phần 1)

Phương pháp nghiên cứu ngành Phật học (phần 1)

Thượng tọa Thích Hạnh Bình giảng dạy bộ môn tư tưởng Phật giáo Đại thừa, tại Học Viện Phật Giáo Cơ Sở 2, Lê Minh Xuân, ngày 08/09/2018.
Mọi liên hệ với thượng tọa xin gọi về số điện thoại: 0934914771, email: thichhanhbinh@gmail.com hoặc liên hệ qua địa chỉ Thiền viện Tuệ Chủng số 27 đường TL 26, kp3B, phường Thạnh Lộc, Quận 12. Tp HCM.
https://goo.gl/maps/WdP9bo7HPjJ2
Liên hệ mua sách của trung tâm: Thích Đồng Tường (01629599199),
Trang web Trung tâm Phật học hán truyền: http://phathochantruyen.org/
Trang web liên hệ mua sách online: http://nhasachphatgiao.com/
Đăng ký Theo Dõi Kênh để:
✦cùng lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè, người thân cũng như những người xung quanh cùng thấm nhuần Phật Pháp.
✦ Cùng suy ngẫm và làm theo lời Phật dạy để tâm hồn bình yên và cuộc sống ngày thêm hạnh phúc.

Phương pháp nghiên cứu ngành Phật học (phần 1)

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Thượng tọa Thích Hạnh Bình giảng dạy bộ môn tư tưởng Phật giáo Đại thừa, tại Học Viện Phật Giáo Cơ Sở 2, Lê Minh Xuân, ngày 08/09/2018. Mọi liên hệ với thượng tọa xin gọi về số điện thoại: 0934914771, email: thichhanhbinh@gmail.com hoặc liên hệ qua địa chỉ Thiền viện Tuệ Chủng số 27…

Thượng tọa Thích Hạnh Bình giảng dạy bộ môn tư tưởng Phật giáo Đại thừa, tại Học Viện Phật Giáo Cơ Sở 2, Lê Minh Xuân, ngày 08/09/2018. Mọi liên hệ với thượng tọa xin gọi về số điện thoại: 0934914771, email: thichhanhbinh@gmail.com hoặc liên hệ qua địa chỉ Thiền viện Tuệ Chủng số 27…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *